Vi startar idag ett samarbete med Wikers Plåt AB. Tillsammans bygger vi om ventilationsanläggningen på Nyhammars och Håksbergs förskola.
Beställare är Ludvika kommunfastigheter.

Tillsammans är vi starka!